Czym jest Brief i co zawiera?

Brief jest dokumentem, który zawiera wszystkie informacje pomocne i niezbędne, w procesie wykonywania danego zlecenia. Brief może przyjąć różne formy, w zależności od specyfiki projektu. Może być ankietą, kwestionariuszem, listą pytań z otwartymi odpowiedziami oraz z odpowiedziami do wyboru. Najważniejsze jest, aby wszystko zostało sporządzone w jasny i czytelny sposób i umożliwiało wykonawcy projektu prawidłowe odczytanie intencji zlecającego. Ważne jest także żeby brief dawał zlecającemu możliwość w sposób klarowny objaśnić swoje oczekiwania co do projektu jak i wprowadzić wykonawce w odpowiedni klimat, pomocny w zrozumieniu danej marki czy produktu.

Brief jest idealnym miejscem w którym zlecający ma okazje zebrać wszystkie dane i informacje na temat swojej marki. Należy pamiętać, że taki dokument będzie źródłem wiedzy dla zleceniobiorcy i niezwykle ważne jest, aby zawrzeć w nim wszystko to co chcemy przekazać, w jak najczytelniejszej formie. Wypełnianie takiego briefu przez klientów to także idealna okazja, aby sam klient zastanowił się nad tym czego oczekuje po danym zleceniu, w którą stronę chce podążać, czego unikać. W briefie bardzo ważne jest także dość konkretne określenie celów danego projektu jak i grupy docelowej jego odbiorców.
Brief może stanowić także rozszerzenie umowy pomiędzy dwoma stronami. Może przydać się w przypadku jeżeli klient podważa zgodność gotowego projektu z ustaleniami. Umożliwi także uniknięcie wielu nieporozumień z niepełnym wywiązaniem się zleceniodawcy z powierzonych mu zadań.

Istnieją dwie możliwości sporządzenia takiego briefa. Może on zostać przygotowany zarówno przez zlecającego jak i zamawiającego, który zawrze w dokumencie to co uważa za najważniejsze. Wtedy brief ma formę opisu zlecającego, który zawiera w nim najistotniejsze, według ZLECAJĄCEGO informacje i wskazówki dotyczące projektu. Jednak wydaje się, że brief przygotowany przez zlecającego (a następnie wypełniony przez klienta) będzie bardziej wartościowy, ze względu na fakt, że to wykonawca wie jakiego typu informacje będą mu potrzebne oraz to na co trzeba zwrócić szczególną uwagę w danym zleceniu. Oczywiście jednocześnie może dać wolność odpowiedzi zlecającemu podczas pozostawienie rubryki „dodatkowe informacje” w której osoba wypełniająca brief zamieszcza wszystko co wydaje się być istotne, a nie znalazło swojego miejsca w briefie.

Brief przede wszystkim powinien zawierać wszystko to czego potrzebują twórcy do pracy nad danym projektem. Oczywiście istnieją pozycje na liście pytań i zagadnień, które znajdą się prawdopodobnie na większości briefów. W świecie agencji kreatywnych i brandingowych niezwykle ważne jest przestawienie tego co dana marka chce zakomunikować za pośrednictwem nowego logo czy danej kampanii reklamowej.
Pierwsza część briefu będzie dotyczyć projektu i produktu czy marki ogólnie w celu zebrania podstawowych informacji stanowiących podkład pod rozpoczęcie prac.

 1. Opis projektu: informacja na temat tego jaki projekt ma powstać, czy kampania reklamowa, identyfikacja wizualna marki, logo i inne.
 2. Grupa docelowa, czyli o tym kto ma być odbiorcą danego projektu. Pod uwagę brane jest m.in. wiek, płeć, wykształcenie, zainteresowania, zarobki.
 3. Konkurencja, sytuacja rynkowa. W tym punkcie warto skupić się na obecnej konkurencji, zarówno tej, która może stanowić dla nas wzór jak i przykład tego w jakim kierunku klient nie chce zmierzać.
 4. Opis produktu, którego dotyczyć ma dany projekt.
 5. Opis firmy, wartości jakimi się kieruje, historia marki.
 6. Dotychczasowa identyfikacja wizualna marki.
 7. Przewidywany budżet projektu.
 8. Oczekiwany termin realizacji.

Kolejna część briefa to pytania szczegółowe dotyczące zlecenia. Zależą one od tego co ma być zaprojektowane.

 1. Czy do logo ma powstać księga znaku?
 2. Czy firma posiada już logo i identyfikację wizualną?
 3. Gdzie będzie funkcjonować zaprojektowane logo? (Internet, reklama wielkoformatowa, materiały reklamowe, opakowania itp.)
 4. Nazwa, tagline, które mają znaleźć się w logo?
 5. Styl grafiki, czy ma być minimalistyczna, prosta, czy złożona i szczegółowa.
 6. Typografia logo, styl użytych fontów (szeregowe, proste, ręcznie pisane, kaligrafia…).
 7. Kolorystyka projektu (wesoła, kolorowa czy mała ilość kolorów). Czy są jakieś kolory które mają bądź nie mogą znaleźć się w projekcie.
 8. Elementy, które mają znaleźć się w logo.
 9. Elementy, które nie mogą znaleźć się w logo.
 10. Załączniki: przykłady logo, które odpowiadają oczekiwaniom wizualnym zleceniodawcy, oraz loga, które nie znajdują uznania; obecne logo i identyfikacja wizualna marki.

W briefie reklamowym bardzo ważnym aspektem jest szczegółowy opis grupy docelowej. Grupa docelowa powinna szczegółowo określać potencjalnego klienta i odbiorców nowej kampanii reklamowej. Ważna jest: demografia, wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, zarobki, oraz informacja o tym jakie potrzeby klienta mają zostać zaspokojone za sprawą reklamowanego produktu, usługi.

 1. Ogólne informacje o marce
  1. Branża.
  2. Jakie usługi bądź produkty firma, sklep oferuje.
  3. Informacja na temat tego w jaki sposób obecni klienci dokonują zakupów w firmie, czy za pośrednictwem Internetu czy stacjonarnie.
  4. Opis procesu sprzedaży, informacje o tym czy dany produkt jest sezonowy czy sprzedawany jest cały rok.
  5. Czym dana firma wyróżnia się na tle konkurencji, czy posiada w swojej ofercie produkty, które ją wyróżniają i są charakterystyczne dla marki.
  6. Informacje o celach marketingowych.
 2. Podstawowe informacje na temat konkurencji
  1. Lista firm, które stanowią bezpośrednią konkurencję firmy.
  2. Informacja o tym co nam się podoba w działaniach marketingowych konkrecji, a czego chcielibyśmy uniknąć u siebie.
  3. O tym jak firma zlecająca wypada na tle konkurencji i jak chce żeby to się zmieniło po wdrożeniu kampanii reklamowej.
 3. Założenia kampanii reklamowej
  1. Opis działań reklamowych przeprowadzonych do tej pory.
  2. Zaplanowany budżet na działania reklamowe.
  3. Cele kampanii reklamowej, konkrety, takie jak: zwiększona sprzedaż, zwiększony ruch na stronie oraz na kontach w social mediach, więcej zapytań ofertowych.
  4. Jaki produkt, usługa oraz ich cechy mają zostać wyszczególnione w danej kampanii reklamowej.
  5. Opis korzyści jakie przyniosą promowane w kampanii produkty czy usługi.
  6. Gdzie ma być prowadzona dana kampania reklamowa, czy jest to kampania w Internecie, prasie, na bilbordach reklamowych, ulotkach itp.
  7. Tempo kampanii, czas jej trwania oraz intensywność prowadzonych działań.
  8. Data rozpoczęcia i zakończenia kampanii.
  9. Co zleceniodawca uzna za sukces kampanii.
 1. Co ma komunikować stworzona identyfikacja wizualna? (profesjonalizm, odniesienia do tradycji, dobra zabawa, rozrywka, nowoczesność)
 2. Czy są już jakieś elementy identyfikacji wizualnej do której nowo powstała identyfikacja ma nawiązywać?
 3. Jakie elementy identyfikacji wizualnej mają zostać zaprojektowane (logo, paleta kolorystyczna marki, charakterystyczne elementy graficzne marki, krój pisma, wygląd opakowań produktów, szata graficzna materiałów reklamowych, zarówno tych fizycznych jak i do użycia w social mediach i na stronie internetowej).

Przede wszystkim, że żaden opis i brief nie będzie zbyt szczegółowy! Im więcej informacji tym lepiej. Należy pamiętać, że taki brief to podstawowe źródło wiedzy dla projektanta na temat naszej marki i tego czego oczekujemy od danego projektu.

Author avatar
Martyna Bomba