Naming – co to jest?

Jest to proces tworzenia nazwy produktu, usług, marki czy firmy. Nowopowstała nazwa powinna być chwytliwa, ponadczasowa i uniwersalna, a stopień jej złożoności czy charakter uzależniony od specyfiki nazywanego elementu. Fred Barrett w swojej książce „Names That Sell: How to create Great Names for Your Company” wymienia 8 kluczowych zasad, które powinny być przestrzegane w procesie tworzenia nowej nazwy, która wg niego powinna:

 1. Wyróżniać dany produkt czy usługę na tle konkurencji
 2. Być atrakcyjna i przyciągająca dla odbiorców
 3. W mniej lub bardziej oczywisty sposób nawiązywać do specyfiki marki, tego co ma ona do zaoferowania
 4. Powinna być dostępna do ochrony prawnej i zarejestrowania jako znak towarowy
 5. Umożliwiać nawiązanie relacji firmy z potencjalnym klientem
 6. Mieć symboliczne skojarzenie wzmacniające wizerunek firmy / produktu i sposób jej postrzegania
 7. Zachęcać odbiorców do zakupu danego produktu czy do skorzystania z usług firmy
 8. Legalna i łatwa do nabycia

Naming – skąd biorą się nowe nazwy firm

Istnieje wiele źródeł pomysłów i dziedzin z których można zaczerpnąć nazwę bądź pomysł na nazwę firmy czy produktu. To jaką przyjmie ona formę oraz czy będzie istniejącym już słowem, czy powstanie w procesie słowotwórstwa zależy już potrzeb firmy zlecającej.

Wyróżniamy różne rodzaje nazw, zróżnicowanych pod względem swojej budowy, składowych czy pochodzenia.

 1.  Akronim, czyli skrót składający się z co najmniej 2 słów czy liter, np. AGD – artykuły gospodarstwa domowego, ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Polfa – Polska Farmacja, CMYK – Cyan Magenta Yellow Black
 2.  Aliteracja i rym, czyli powtarzanie jednej lub kilku głosek w celu nadania nazwie ekspresji i rytmu. Taka nazwa łatwo zapada w pamięć, często jest zabawna i spójna. Przykłady: Donald Duck, Lois Lane, Marilyn Monroe, Coca-Cola, American Airlines.
 3.  Nazwy opisowe, czyli takie, które swoją nazwą opisują zakres usług danej firmy czy specyfikę produktu, np. General Motors, Toys R Us.
 4.  Nazwy przywodzące na myśl konkretne, pozytywne skojarzenia, np. London Fog.
 5.  Odnoszące się do nazwisk założycieli bądź właścicieli, np. Hewlett-Packard, W.Kruk
 6.  Odnoszące się do konkretnych miejsc powiązanych z marką, jak Fuji (najwyższa góra w Japonii)
 7.  Powstałe w wyniku połączenia się 2 marek, np. ExxonMobil, Cadburry Schweppes.
 8.  Neologizmy, czyli nowopowstałe, wymyślone wyrazy, np. Kodak, Verizon, Mimex
 9.  Onomatopeje, czyli wyrazy dźwiękonaśladowcze, np. Twitter (ang. to tweet – ćwierkać) i Meow Mix (ang. to meow – miałczeć)
 10.  Nawiązujące do konkretnych postaci, często historycznych, np. Nike (mitologiczna grecka bogini)
 11.  Powstałe jako połączenie 2 lub więcej morfemów, czyli najmniejszej grupy morfemów posiadających znaczenie, np. Pinterest (to pin + interest = przypiąć zainteresowania)

Naming – jak powstaje nowa nazwa firmy

Proces tworzenia nowej nazwy w naszej agencji rozpoczynamy od wypełniania wraz z klientem briefu, mającego na celu przybliżenie nam charakterystyki firmy, marki bądź produktu. Pojawiają się tam pytania o rynek na którym działa dana firma, konkurencję, odbiorców, ale także o historię firmy, jej tradycje i strukturę. Ważne są dla nas także preferencję osób decyzyjnych i duży nacisk stawiamy na zdefiniowanie obecnego i potencjalnego klienta firmy. Tego typu informacje są niezbędne w procesie tworzenia nowej nazwy, dzięki czemu będzie ona odzwierciedlać działalność firmy, to co ma ona do zaoferowania, umożliwi uniknięcie dezinformacji oraz sprawi, że oferta będzie kierowana do odpowiedniego klienta.

W kolejnych etapach to my przejmujemy pałeczkę i przystępujemy do badania rynku, konkurencji, potencjalnych odbiorców nowej nazwy oraz trendów panujących w danej tematyce. Spędzamy wiele godzin na poznawaniu marki czy produktu dla którego nazwę tworzymy, staramy się poznać go od podszewki i zrozumieć czemu służy i co ma do zaoferowania swoim odbiorcom. Dopiero wtedy możemy przystąpić do ostatniego etapu, czyli rzeczywistego wymyślania i tworzenia nazwy. Proces ten oparty jest o tworzenie złożonych map myślowych i zespołową burzę myśli. Tak kompleksowo przemyślaną nazwę bądź listę nazw przedstawiamy klientowi. Jesteśmy otwarci na opinie, reakcje i wspólną pracę.

Naming – podsumowanie

To co najważniejsze w procesie tworzenia nowej nazwy jest szczegółowe i skrupulatne poznanie potrzeb klienta oraz charakterystyki danej marki. Nam w tym celu służy brief, czyli wywiad, który przeprowadzamy z klientem. Na jego bazie pozyskujemy dodatkowe, niezbędne informacje i w oparciu o taki brief działamy podczas całego procesu nazewnictwa. Dzięki czemu nasze propozycje spełniają oczekiwania klientów, ale także założenia i potrzeby. Nie ma nazwy idealnej, jest ta, która idealnie pasuje do marki.

Rebranding – podsumowanie

Podsumowując, proces rebrandingu jest złożony i czasochłonny i opiera się o kompleksowe rozpoznanie potrzeb marki, specyfiki branży, założeń firmy i potencjalnych klientów. Rebrandingowi powinna poddać się każda marka, której zależy na spójności, rozpoznawalności i zaoszczędzeniu czasu przy tworzeniu kolejnych produktów, czy materiałów reklamowych. Gotowy branding stanowi swego rodzaju przepis i strategię na dalsze działania i buduje w klientach poczucie, że mają do czynienia z solidną firmą z ugruntowaną pozycją na rynku.

Author avatar
Martyna Bomba